Vårt globala nätverk består av ledande företag och forskare inom äldrevård och geriatrik. Genom att  utnyttja den samlade kompetensen och få den utvärderad i hemlik miljö, kan vi förkorta tiden från idé till lansering.

En gemensam plattform

För att utvecklingen av nya hjälpmedel inom vården skall bli framgångsrik, krävs en plattform där utvecklare och användare kan mötas. Forskare och innovatörer behöver löpande kontakter med såväl varandra som med dem som ger och tar emot vård.  Ängen Research and Innovation erbjuder unika möjligheter att driva utveckling och få prototyper testade av verkliga brukare i hemlik miljö.

Aktuella projekt


Ängen driver flera spjutspetsprojekt som stöds av både EU och svensk nationell finansiering. Några av projekten befinner sig i en grundläggande idéfas, medan andra är nära lansering på marknaden.

E-care@home

E-care@home aims to develop sensor networks for domestic use which collect information on behaviors and health status. Such a sensor network could be useful for, e.g., elderly and others with special needs.

di_image

RobotEra

Syftet med RobotEra-projektet är att utveckla, genomföra och utvärdera användandet av robotik i verkliga förhållanden. I projektet vill ta reda på såväl den tekniska effektiviteten som de sociala och juridiska aspekterna för användaren. Vi låter människor i verkliga miljöer interagera med komplexa system av avancerade robotiktjänster för att utreda om dessa kan öka livskvaliteten och effektiviteten inom äldrevården.

Reground

Reground – Relational symbol grounding through affordance learning The problem of symbol grounding attempts to associate symbols from language with a corresponding referent in the environment.Traditionally, research has focused on identifying single objects and their properties. Similarly, affordances learning in robotics tend to focus on single objects. These approaches often do not consider the full context of the environment, which contains multiple different objects and their properties as well as relationships among the objects. Furthermore, the state of the environment (e.g., which relationships are true, etc.) affords (i.e., permits executing) certain actions. This project hypothesizes that the grounding process must consider the full context of the environment in order to perform symbol grounding and to better adapt to a new language and a new environment.

This project aims to develop a novel approach to grounding that lifts it to the relational level, where an agent reasons about the relationships between multiple symbols in the language and between multiple referents in the environment and it is able to learn affordances that capture the relationship between objects and their properties, actions, and the environment. Learning such relationships will require combining information from different modalities such as language and perception. We will evaluate our approach with a robot that operates in a kitchen-like environment. The robot will be trained by being presented with a series of demonstrations involving inputs from multiple modalities (language and perception). Then, it will be evaluated by being placed in an unseen environment where it will be forced to adapt to its new setting and interpret, possibly unimodal input (i.e., only language or only perception), in order to correctly carry out the requested tasks.

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta arbetar för smarta tekniska lösningar som möjliggör för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar längre i hemmiljö med bibehållen självständighet och integritet. I testbädden öppnar vi upp för och möjliggör testningar av innovationer och smarta lösningar/produkter som ska kunna underlätta för äldre och funktionsnedsatta. Lösningar och idéer ska ha sitt ursprung i slutanvändarnas behov och/eller problem som man stöter på i sin vardag.

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta är ett samarbete mellan Örebro kommun, Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park.

För mer info och kontakt, läs här! 

Äldre par med mobil

GiraffPlus

GiraffPlus är ett komplext system som kan övervaka aktiviteter med hjälp av ett nätverk av sensorer, såväl på kroppen som i och runt hemmet. Sensorerna kan mäta exempelvis blodtryck eller upptäcka om någon faller.