Partners

Erbjudande

Forsknings- och Innovationslägenheten på Ängen i Örebro är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, Örebro kommun och Länsgården Fastigheter AB. På Ängen bedrivs forskning inom sensorteknik och intelligenta system. Utöver det sker exponering av produkter, lösningar och system, tester och besök. Varje år kommer ca 1 200 personer till oss för att upptäcka dagens och morgondagens teknik för äldre och funktionsnedsatta i hemmiljö.

 Via Ängen-hälsans hus och de verksamheter som finns där genererar en naturlig närhet till slutanvändarna. Det finns också stora möjligheter för ert företag att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vill du också medverka med ditt företag och/eller din produkt?

I en medverkan på basnivå ingår:

 • Möjlighet att delta vid Öppna Visningar (2-4 gånger/år)
 • Exponering av produkten/produkterna i lägenheten
  (inkl kort informativ text ihop med logotyp)
 • Visning och demonstration av produkten/produkterna i samband med studiebesök.
  (ca 1 200 personer besöker lägenheten varje år)
 • Tillgång till Ängens forsknings-och innovationsnätverk som består av forskare, andra företag och samhällets aktörer.
 • Företagets företagsnamn på hemsida, angeninnovation.se
 • Mottaga infobrev
 • Tillgång till Alfred Nobel Science Parks service och erbjudande, alfrednobelsp.se

 Årskostnaden för medverkan under 2019 är 4 500 kr.

 Ytterligare aktiviteter som företaget önskar medverka i sker mot offert utifrån behov.

Exempel på kompletterande aktiviteter kan vara:

 • Möjlighet att arrangera kunddagar, egna möten, seminarier och workshops – t ex tillsammans med andra företag, forskare och personal.
 • Utveckla produkten i relevant testmiljö med input från användaren.
 • Företagets produkt synliggörs vid mässor, utställningar, seminarier etc.
 • Nära till aktuell forskning med möjlighet att delta i forskningsprojekt

Vi ser fram emot ett kommande samarbete!
Välkommen att kontakta mig om du har några frågor.

Ingela Ernestam
070-899 06 03
ingela@alfrednobelsp.se