testapartment

En av världens största och mest hemlika testlägenheter


I Ängens forsknings- och innovationslägenhet kan nya produkter testas i hemlika förhållanden. Genom en väl utvecklad metod ser vi till att såväl brukare som vårdgivare blir involverade och kan ge återkoppling. På så sätt kan vi bidra med både utvärdering av befintlig teknologi och förslag på nya funktioner. Tack vare vårt stora nätverk kan vi även koppla samman företag med kompletterande kompetenser.