slide1_angen
slide3

Genvägen till bättre förutsättningar för äldre och funktionsnedsatta – forskning och utveckling med djup förankring i verkligheten 

På Ängen Research och Innovation möts forskare, innovatörer, vårdgivare, äldre och funktionsnedsatta. Mötena skapar förutsättningar för bättre lösningar, kortare utvecklingstid och snabbare produktlanseringar. Vårt övergripande mål är att äldre, sjuka och funktionsnedsatta skall få en ökad trygghet, hög livskvalitet och god vård i sin hemmiljö.

Ängens forsknings- och innovationslägenhet är en miljö där utvecklare och användare av hjälpmedel möts. Såväl enklare produkter som avancerade system – t ex robotar och intelligenta system – kan testas av äldre och/eller funktionsnedsatta människor i en hemlik miljö. Vi erbjuder en av Europas största och mest innovativa anläggningar som innehåller flera olika former av boende, vårdcentral och kliniker för rehabilitering.

Våra övergripande mål är att förbättra äldre och funktionsnedsattas livskvalitet och ge dem möjlighet att leva ett tryggt, aktivt och självständigt liv. Vi vill också underlätta för dem som önskar ge individanpassad vård i hemmiljö.

Ängen ett så kallat PPP (Private/Public Partnership) och finansieras av Örebro universitet, Örebro Kommun, Alfred Nobel Science Park, Länsgården Fastigheter AB och EU.

Inspirationsfilm