slide1_angen
slide3

Genvägen till en bättre äldrevård – forskning och utveckling med djup förankring i verkligheten 

På Ängen Research och Innovation möts forskare, innovatörer, vårdgivare och äldre. Mötena skapar förutsättningar för bättre lösningar, kortare utvecklingstid och snabbare produktlanseringar. Vårt övergripande mål är att äldre och sjuka skall få hög livskvalitet och god vård i sin hemmiljö.

Ängens forsknings- och innovationslägenhet är en miljö där utvecklare och användare av hjälpmedel möts. Såväl enklare produkter som avancerade system – t ex robotar och intelligenta system – kan testas av äldre människor i en hemlik miljö. Vi erbjuder en av Europas största och mest innovativa anläggningar som innehåller flera olika former av boende, vårdcentral och kliniker för rehabilitering.

Våra övergripande mål är att förbättra äldre människors livskvalitet och ge dem möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi vill också underlätta för dem som önskar ge individanpassad vård i hemmiljö.

Ängen ett så kallat PPP (Private/Public Partnership) och finansieras av Örebro universitet, Örebro Kommun, Alfred Nobel Science Park, Robotdalen, och EU.

Inspirationsfilm